Treść czy forma?

30 marca, 2016 Wyłączono przez

Na stronach internetowych zazwyczaj możemy wyróżnić dwa główne elementy
składowe- tekst oraz grafika. Jednym słowem jest to treść i forma. Co ma
przeważać? Czy jest tutaj wyjątek z przewagą formy nad treścią, czy wręcz
odwrotnie. Wszystko zależy od strony. Tworzenie stron rożni się w zależności od
tego, jaką stronę tworzymy. Grafika jest inna w serwisach informacyjnych- gdzie
głownie chodzi o przekazanie treści, i inna w sklepach internetowych, gdzie trzeba
zachęcić dobra grafiką. Strony internetowe muszą być jednorodne co do tych dwu
czynników- treść musi pasować do grafiki i odwrotnie. Tworzenie byle jakich
stron jest łatwe, ale na stworzenie tej dobrej potrzebny jest pomysł. Nie
zaszkodzi też małe badanie rynku. Przed utworzeniem swojej, zajrzyj na strony
internetowe swoich konkurentów, czy współpracowników- jak one wyglądają. Jakie
rozwiązania możesz od nich „zapożyczyć”, a może których problemów ze
stroną, które oni mają jesteś w stanie uniknąć? Przecież trzeba uczyć się
od najlepszych.